logo

Moodle - vkládání studijních materiálů II

I. - úvodní informace
Název:
Moodle - vkládání studijních materiálů II
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vkládání odkazů, WIKI [ověření procvičováním na počítači]
  • procvičování dovednosti se přihlásit a pracovat v moodle [ověření procvičováním na počítači]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [jayzykové sprchy v hodině]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny - česky a anglicky.
Cíl hodiny - česky a anglicky.
Společné zopakování základních probraných pojmů; shrnutí a zopakování učiva.
Jazyková sprcha - language showers.
Hlavní část
Výuka probíhá česky s využíváním jazykových sprch.
Využití přílohy s audio odkazy na příslušnou slovní zásobu v angličtině.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Závěr
Shrnutí hodiny - česky a anglicky.
Zopakování - česky a anglicky.
Společné zopakování základních probraných pojmů; shrnutí a zopakování učiva.
Jazyková sprcha - language showers.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
zabezpečenísecurity ikona zvuk
přihlásit se na stránkylog in to a web page ikona zvuk
vzhledappearance ikona zvuk
zabezpečení modulůsecurity of modules ikona zvuk
nastavení titulní stránkyhome page settings ikona zvuk
role na titulní stráncerole on the title page ikona zvuk
záloha titulní stránkyhome page backup ikona zvuk
obnova titulní stránkyreload of the title page ikona zvuk