logo

Moodle - kurzy

I. - úvodní informace
Název:
Moodle - kurzy
Předmět:
ICT
Autor:
Miroslava Zimčíková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • základní navigace v kurzu [samostatná práce na počítači]
  • správa kurzu [ověření procvičováním]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit s anglickými výrazy k tématu [přiřazování anglických výrazů k českým]
  • opakovat známé anglické výrazy [ověření pomocí interaktivního testu s audio odkazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální práce, samostatná práce
Učební pomůcky:
dataprojektor, počítače, interaktivní testy, školní moodle

Popis hodiny
Úvod
Organizační část hodiny - česky a anglicky.
Cíl hodiny - česky a anglicky.
Prezentace nového učiva probíhá v počítačové učebně, žáci pracují pod vedením vyučující, provádějí nové i starší interaktivní testy s audio odkazy na procvičení anglické slovní zásoby; využívají úložiště testů na školním moodle.
Hlavní část
Výuka probíhá česky, nové pojmy k tématu česky a anglicky.
Žáci informováni o možnosti využívání všech vytvořených interaktivních testů z úložiště na školním moodle v domácí přípravě.
Závěr
Společné zopakování základních probraných pojmů; shrnutí a zopakování učiva.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
nabídka Nastavenísettings ikona zvuk
prostředí MOODLEthe Moodle environment ikona zvuk
studijní materiálstudy material ikona zvuk
Moodle: přednáška, úkol, test, hlasování, dotazníkMoodle: lesson, assignment, quiz, choice, feedback ikona zvuk
všechny informaceall the information ikona zvuk
zpracovat informaceprocess the information ikona zvuk
nastavení umístěnílocation settings ikona zvuk
jazyková nastavenílanguage settings ikona zvuk
nastavení titulní stránkyhome page settings ikona zvuk
programové prostředíprogram environment ikona zvuk
správa přihlášenílogin administration ikona zvuk
vyhledávat informace na internetulook for information on the Internet ikona zvuk
výchozí nastavenídefault setting ikona zvuk
důležitá informacean important piece of information ikona zvuk
informace na lištěinformation on a bar ikona zvuk
úvodní informacethe introductory information ikona zvuk