logo

Význam a úkoly operačního systému

I. - úvodní informace
Název:
Význam a úkoly operačního systému
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s významem operačního systému a s jeho základními úkoly. [Na konci hodiny v řízeném rozhovoru vyučující znovu připomene nejdůležitější úkoly. Se studenty pak diskutuje o jejich vlastních znalostech a zkušenostech.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit studenty základní terminologii na téma operační systém. [Na konci hodiny studenti spojí v nachystané tabulce správné dvojice slov (viz příloha). Závěrem studenti překládají a vyslovují nové výrazy.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Vedená prezentace s využitím dataprojektoru.
  • Diskuze na probírané téma.
  • Opakování spojováním dvojic slov.
Učební pomůcky:
PC,dataprojektor, plátno.
Tabule, fixy.
Připravené nakopírované materiály.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky i česky.
Téma hodiny česky, anglicky zápis na tabuli.
Prezence.
Zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Vedená prezentace vyučujícím v češtině. Důležité termíny v angličtině u jednotlivých snímků prezentace. Fixace nových pojmů v řízeném dialogu.
Závěr
Společná diskuze o tématu, studenti doplňují vlastní zkušenosti a postřehy. Pro účel fixace a opakování studenti obdrží "rozházené" dvojice slov. Jejich úkolem je čarami pospojovat správné dvojice. Kontrola provedeného úkolu, nahlas všichni vysloví oba termíny. Zadání domácího úkolu - význam binární soustavy (viz přílohy zadání 1 a řešenízadání 1.docx).

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Proveď požadované změny.Make the requested changes. ikona zvuk
Klepni na příkaz.Click on the command. ikona zvuk
vtipné - velmi časté využitíwitty - very frequent use ikona zvuk
souborfile ikona zvuk
základní kartabasic tab ikona zvuk
kontextová kartacontext tab ikona zvuk
označit objekthighlight an object ikona zvuk poznamka
kliknout na nabídku Startclick on the Start menu ikona zvuk
kliknout na položku Programyclick on Programs tab ikona zvuk
označit soubormark the file ikona zvuk
Označ více souborů.Highlight multiple files. ikona zvuk poznamka
zmenšit oknominimize the window ikona zvuk
zvětšit oknomaximize the window ikona zvuk
Zadej příkaz - okno.Enter the command - window. ikona zvuk
pracovní plochadesktop ikona zvuk
stavový řádekstatus bar ikona zvuk
práce s nápovědouwork with the help window ikona zvuk poznamka
Příští hodinu bude písemka.We are going to write a test next week. ikona zvuk
projektorprojector ikona zvuk
promítací plátnoscreen ikona zvuk
psát si poznámkymake notes ikona zvuk
reproduktor, reproduktoryloudspeaker / loudspeakers ikona zvuk
školní serverschool server ikona zvuk
správce počítačové sítěcomputer network administrator ikona zvuk
učitel informatikya teacher of information technologies ikona zvuk
Upravte obrázek na počítači.Edit the picture on the computer. ikona zvuk
uživatel počítačecomputer user ikona zvuk
vybrat ze tří možnostíchoose out of three options ikona zvuk
zeptat se učiteleask the teacher ikona zvuk
najít souborfind files ikona zvuk
otevřít složkuopen the folder ikona zvuk
programcomputer program ikona zvuk poznamka
složkafolder ikona zvuk
zavřítclose ikona zvuk
zavřít složkuclose the folder ikona zvuk
Jakou aplikaci budeme probírat?Which application are we going to cover? ikona zvuk
Není to pro vás nové.It is not new for you. ikona zvuk poznamka
Nesmíte nic mazat.You mustn't delete anything. ikona zvuk
Co je to software?What is software? ikona zvuk
Vím, co je software.I know what software is. ikona zvuk
hledání souborufile search ikona zvuk
Klikni na záložku.Click on the bookmark. ikona zvuk
Zavíracím tlačítkem se spuštěný program ukončí.The running program is terminated by the close button. ikona zvuk
uvést klady i záporystate the pros and cons ikona zvuk
diskutovatdiscuss ikona zvuk
Nesmíte měnit data pořízená jinými uživateli.You mustn't change the data made by other users. ikona zvuk
teorie versus praxetheory versus practice ikona zvuk
kliknout levým tlačítkem myšiclick with the left mouse button ikona zvuk
připojení uživateléconnected users ikona zvuk
ověřování uživatelůuser verification ikona zvuk
účtyuser accounts ikona zvuk
programové prostředíprogram environment ikona zvuk
správa přihlášenílogin administration ikona zvuk
ručně vytvářené účtymanually created accounts ikona zvuk
seznam uživatelůlist of users ikona zvuk
přidat nového uživateleadd a new user ikona zvuk
načíst uživatelefetch the users ikona zvuk
nedávná činnostrecent activity ikona zvuk
odhlásit selog off ikona zvuk
soubory uživatelefiles of the user ikona zvuk
vybrat všechoose all ikona zvuk