logo

Úvodní hodina předmětu

I. - úvodní informace
Název:
Úvodní hodina předmětu
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s učivem a řádem počítačové učebny. [Žáci se seznámí s anglickými výrazy souvisejícími s počítačem.]
  • Zjištění znalostí práce s počítačem. []
  • Využití počítačů v praxi. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení se s anglickými zakladními pojmy v oblasti [Používání anglické terminologie během výuky.]
  • informačních technologií. []
  • Výrazy napsány česky i anglicky na tabuli. []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka - prezentace s využitím dataprojektoru.
  • Řízený pohovor s žáky.
Učební pomůcky:
Počítač, dataprojektor,fixy na tabuli, obrázek a kontrolní ověření uvedených výrazů (viz přílohy).

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky,seznámení se studenty a vysvětlení "proč angličtina v našich hodinách".
Cíl hodiny sdělit česky, anglicky napsat na tabuli, stejný postup i u dalších výrazů.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, základní pojmy uváděny i v angličtině.
Oba termíny zapisovány na tabuli pro lepší orientaci.
Prezentace - pravidla bezpečnosti a chování žáků v učebně počítačů.
Řízený rozhovor se studenty - zjištění dosasavadních znalostí.
Závěr
Společné zopakování základních probraných pojmů v obou jazycích (viz přílohy)
Hodnocení hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Na monitoru počítače pozorujte...Observe ... on the monitor (of the computer). ikona zvuk
počítačcomputer. ikona zvuk
Počítač je stroj na zpracování informací.The computer is a machine for processing information. ikona zvuk
počítačová skříňcomputer case ikona zvuk
počítačová síťcomputer network ikona zvuk
zapnout počítačswitch on the computer ikona zvuk
Zapni počítač.Turn on the PC. ikona zvuk
Vypni počítač.Turn off the PC. ikona zvuk
Sedli jste si správně, každý máte k dispozici svůj počítač.You are sitting at the right places, everyone has their own computer at their disposal. ikona zvuk
Počítače nesmíte nevhodně využívat.You mustn't misuse the computers. ikona zvuk
Je zakázáno manipulovat s počítači a jejich komponentami.Manipulation with computers and their components is forbidden. ikona zvuk
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.You might get injured by electricity. ikona zvuk
Nesmíte nic mazat.You mustn't delete anything. ikona zvuk
Je zakázáno konzumovat v učebnách potraviny a nápoje.Eating and drinking in the classroom is forbidden. ikona zvuk
Zůstávat v počítačových učebnách mimo výuku je možné pouze se souhlasem vyučujícího.Staying in the computer classroom outside of lessons is only possible with the consent of the teacher. ikona zvuk
Je zakázáno stahovat nelegální software a data ze vzdálených počítačů.It is forbidden to download illegal software and data from distant computers. ikona zvuk
Nesmíte využívat IT techniku školy pro vlastní komerční činnost.You mustn't use your school's IT technology for your own commercial activities. ikona zvuk
Využití WiFi připojení v jiné budově školy se řídí také těmito pravidly.The use of the WiFi connection in any other school's building follows the same rules. ikona zvuk
Sedni si k počítači.Sit at the computer. ikona zvuk
Uprav si místo u počítače.Adjust your place at the computer. ikona zvuk
počítačcomputer ikona zvuk
řád počítačové učebnyPC-classroom rules ikona zvuk
Znám řád počítačové učebny.I know the PC-classroom rules ikona zvuk
Neznám řád počítačové učebny.I don't know the PC-classroom rules. ikona zvuk
Dodržuji řád počítačové učebny.I keep the PC-classroom rules. ikona zvuk
Zapněte počítač.Switch on the computer. ikona zvuk
Vypněte počítač.Switch off the computer. ikona zvuk
Restartujte počítač.Reset the computer. ikona zvuk