logo

Pravidla práce v učebně

I. - úvodní informace
Název:
Pravidla práce v učebně
Předmět:
ICT
Autor:
Libor Matoušek
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • seznámit s pravidly chování v učebně i na síti [žák dodržuje bezpečnostní zásady]
  • diskutovat o důvodech, proč zádady dodržovat [žák chápe nebezpečí úrazu elektrickým proudem]
Jazykové cíle a ověření:
  • rozšíření slovní zásoby o odbornou angličtinu v IVT - téma "security rules" [slovníček pojmů formou prezentace - názornost zvýšit obrázky]
  • na tabuli či do textového dokumentu vypsat anglická slovíčka [přečtení po vyučujícím / spolužákovi]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka, samostatná práce - obrázků k tématu, ukázky "odstrašujících případů"
Učební pomůcky:
počítače, notebook, dataprojektor či sdílení monitoru

Popis hodiny
Úvod
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky (Rules for the ICT Classroom).
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, česká jména (výrazy) doplnit anglickými - pokud možno i jejich poslech.
Základní termíny napsat na tabuli a doplnit o anglické ekvivalenty.
Opakování výrazů podle vyučujícího / čtení z tabule.
Závěr
Zhodnocení hodiny česky, anglicky s využitím procvičovaných anglických slov, spojení, vět.
Zodpovězení otázek za kapitolou česky s novými výrazy anglicky.
Ukázka výsledků jednotlivých žáků - prezentace.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rizikarisks ikona zvuk
pravidla chování v učebněrules of behaviour in the lab ikona zvuk
pravidlo, pravidlaa rule, rules ikona zvuk
nebezpečí zneužitíthe danger of misuse ikona zvuk
pravidla bezpečnosti práceSafety at Work regulations ikona zvuk
Znám pravidla.I know the rules. ikona zvuk
práva a povinnostirights and duties ikona zvuk
nebezpečí na internetudangers on the Internet ikona zvuk
Hlídejte si soukromí - pozor na nebezpečí komunitních sítí!Guard your privacy - mind the danger of social networks. ikona zvuk