logo

Klávesnice, orientace na klávesnic

I. - úvodní informace
Název:
Klávesnice, orientace na klávesnic
Předmět:
ICT
Autor:
Jiří Černý
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit se s tím, jak funguje klávesnice, z jakých hardwarových částí se skládá [Diskuze na konci hodiny]
  • Zjistit, jaké skupiny kláves na klávesnici jsou [Doplňování textu pod obrázek klávesnice]
  • Seznámit se s nejdůležitějšími klávesami na klávesnici [Doplňování textu pod obrázek klávesnice]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s anglickými pojmy k tématu [Doplňování anglických výrazů i s jejich českým překladem pod obrázek klávesnice]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Shlédnutí krátkého videa na interaktivní tabuli z DVD Hardware o tom, jak funguje klávesnice, z jakých hardwarových částí se skládá
  • Diskuze
  • Doplňování textu do obrázku
Učební pomůcky:
Interaktivní tabule
DVD Hardware
Klávesnice počítače
Sešit

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav: anglicky a česky.
Vyučující sdělí jazykové a obsahové cíle hodiny žákům.
Na interaktivní tabuli jim ukáže nová anglická slovíčka i s jejich českými ekvivalenty. Poté si nahlas procvičí jejich výslovnost.
Hlavní část
Výuka probíhá česky.
Žáci shlédnou krátké video na interaktivní tabuli z DVD Hardware o tom, jak funguje klávesnice, z jakých hardwarových částí se skládá.
Poté vyučující vezme do rukou klávesnici a ukáže si s žáky všechny skupiny kláves na klávesnici + nejdůležitější klávesy.
Nejpodstatnější věci si žáci zapíší do sešitů, nakreslí si hrubý nákres klávesnice s vyznačenými skupinami kláves dle druhu - numerická, alfanumerická, apod.
Závěr
V závěrečné fázi hodiny proběhne diskuze pro ověření obsahového cíle, zda žáci pochopili, jak funguje klávesnice, z jakých hardwarových částí se skládá.
Následně je vyobrazena na interaktivní tabuli klávesnice. Žáci mají popsat anglickými názvy s českým překladem její části (skupiny kláves) a nejdůležitější klávesy. To se děje pomocí psaní pery interaktivní tabule přímo do obrázku počítačové klávesnice. Tak je dosaženo ověření zbývalých obsahových cílů i cíle jazykového.
Rozloučení před zazvoněním na přestávku proběhne anglicky a česky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
klávesykeys ikona zvuk poznamka
klávesnicekeyboard ikona zvuk
zkratkové klávesyshortcut keys ikona zvuk
orientaceorientation ikona zvuk
psát na počítačiwrite on a computer ikona zvuk
funkční klávesyfunction keys ikona zvuk
Znáš klávesnici?Do you know the keyboard? ikona zvuk
Znám klávesnici dobře.I know the keyboard well. ikona zvuk
Neznám dobře klávesnici.I don't know the keyboard well. ikona zvuk
části klávesniceparts of a keyboard ikona zvuk
klávesa ("NumLock") , ("esc"), ..the Num Lock key, the Escape key ikona zvuk