logo

Vytvoření vlastní www stránky I

I. - úvodní informace
Název:
Vytvoření vlastní www stránky I
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Znát základní princip vytvoření stránky pomocí jazyka HTML, Poznámkového bloku a prohlížeče [Zobrazování výsledků práce ve zvoleném prohlížeči]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámit se s anglickými výrazy souvisejícími s vytvářením vlastní stránky [ústní ověření na konci hodiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • úvodní krátká prezentace
  • samostatná práce na počítači podle pokynů vyučujícího
Učební pomůcky:
počítačová učebna
dataprojektor,plátno
tabule, fixy

Popis hodiny
Úvod
po vstupu do učebny pozdrav anglicky
téma hodiny česky ústně a anglicky zápis na tabuli
prezence
zápis do třídní knihy
Hlavní část
výuka probíhá podle plánu v češtině, je prokládána novými procvičovanými anglickými výrazy, studenti si je zapisují do svých poznámek
Závěr
diskuze,při závěrečném shrnutí hodiny ústní ověření nových anglických slovíček

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
adresa www stránkythe web page address ikona zvuk
prohlížeče www stránekweb browser ikona zvuk
prostředek pro vytváření webových stránektool to create web page ikona zvuk
Otevřete prohlížeč XY.Open the browser XY. ikona zvuk
verze prohlížečebrowser version ikona zvuk
internetový prohlížečinternet browser ikona zvuk
náhled v prohlížečipreview in browser ikona zvuk
Zadej v prohlížeči internetovou adresu.Enter the Internet address into the browser. ikona zvuk
vypnout internetový prohlížečturn off the Internet browser ikona zvuk
tvorba www stránekweb page creation ikona zvuk