logo

Služba www

I. - úvodní informace
Název:
Služba www
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • rozvíjení znalostí studentů o problematice www [ústní ověření na konci hodiny formou jednoduchého testu]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit studenty významná slova v angličtině z oblasti www [jednoduchý dvojjazyčný test a jeho zpracování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad formou prezentace
  • ukázky konkrétních www stránek - jejich posouzení
Učební pomůcky:
dataprojektor a PC
plátno
tabule a fixy
nakopírovaná dvojjazyčná tabulka

Popis hodiny
Úvod
po příchodu do učebny pozdrav anglicky
téma hodiny slovně česky a na tabuli anglicky
prezence
zápis do třídní knihy
Hlavní část
pomocí prezentace a ukázek si zopakovat a rozšířit své znalosti o www
zobrazení hypertextového dokumentu
základní vlastnosti www stránek
orientace ve webovém prostředí
zápis anglických termínů na tabuli
Závěr
krátký test na konci hodiny - studenti doplní připravenou dvojjazyčnou tabulku

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
adresa www stránkythe web page address ikona zvuk
prohlížeče www stránekweb browser ikona zvuk
webová stránkaweb page ikona zvuk
prostředek pro vytváření webových stránektool to create web page ikona zvuk
internetová stránka naší školythe web page of our school ikona zvuk
stránkapage ikona zvuk
práce se stránkami v navigačním zobrazeníwork with web pages in Navigation View ikona zvuk
internetová stránkaweb page ikona zvuk
tvorba www stránekweb page creation ikona zvuk