logo

Sociální sítě II Facebook

I. - úvodní informace
Název:
Sociální sítě II Facebook
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Zjistit znalost a schopnost studentů používat vybranou sociální síť, uvést klady a zápory těchto sítí. Lze doporučit a upozornit, ale záleží na každém z nás. [Zachovávání a uplatňování pravidel bezpečnosti při používání sociálních sítí v běžném životě. Studenti si uvědomí, zda se tak chovají.]
  • Rozvíjení znalostí studentů při práci s touto aplikací. []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se nové anglické výrazy vztahující se k tématu a tak si rozšířít svouji slovní zásobu. [Používání anglických výrazů během hodiny, společný překlad vět na konci hodiny (viz přílohy).]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad učitele.
  • Ukázky z internetu.
  • Řízený rozhovor se studenty.
Učební pomůcky:
Počítače s přístupem na internet.
Tabule a fixy.
Dataprojektor a plátno.
Připravená prezentace.
Nakopírované přílohy.

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do učebny pozdrav anglicky.
Téma hodiny česky a v angličtině napsáno na tabuli.
Prezence.
Zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, stěžejní pojmy v angličtině zapsány na tabuli (viz slovní zásoba). Učitel naváže na vlastní znalosti a zkušenosti studentů z běžného života (používání sociálních sítí). Po registraci uživatel vyplní svůj profil a může se tak připojovat k různým skupinám uživatelů a získávat nové kontakty. Pokud jiný uživatel souhlasí s tím, že je váš přítel, můžeme vidět také jeho profil. Upozorníme si na další možné funkce - Fotky (Photos), Videa (Video), Události (Events), Zeď (Wall), Dárky (Gifts), Bazar (Marketplace) a Šťouchnutí (Poke). Zdůrazníme rizika sociálních sítí.
Závěr
Zdůraznit rizika sociálních sítí:
a) lze vyčíst mnoho nebezpečných informací
b) neexistuje soukromí
c) vše se zaznamenává a archivuje.
Na konci hodiny formou překladu z českých vět do anglických shrneme zásady bezpečnosti na internetu (viz přílohy).


Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
sociální stránka jedincesocial features of a person ikona zvuk
sociální chovánísocial behaviour ikona zvuk
sociální rozdílysocial differences ikona zvuk
Člověk patří v průběhu života do různých sociálních skupin.People belong to different social groups during their lives. ikona zvuk
malé a velké sociální skupinybig and small social groups ikona zvuk
otevřené a uzavřené sociální skupinyopen and closed social groups ikona zvuk
formální a neformální sociální skupinyformal and informal social groups ikona zvuk
sociální původsocial background ikona zvuk
sociální skupinysocial groups ikona zvuk
Které sociální skupiny považuješ za nejdůležitější a proč?Which social groups are most important for you and why? ikona zvuk
sociální zabezpečenísocial care ikona zvuk
sociální poznávánísocial cognition ikona zvuk
sociální vnímánísocial perception ikona zvuk