logo

Základní služby internetu

I. - úvodní informace
Název:
Základní služby internetu
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s hlavními a nejpoužívanějšími službami internetu, s jejich možnostmi a funkcemi. [Na konci hodiny zopakujeme nejdůležitější poznatky z této oblasti. Správné pochopení a praktické využití si ověříme v dalších hodinách.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit studenty základní anglické výrazy na probírané téma. [Studenti vytváří správné dvojice slov na připravených kartičkách, anglické termíny vyslovují nahlas společně.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s použitím dataprojektoru.
  • Řízený rozhovor.
Učební pomůcky:
Počítače v síti LAN.
Dataprojektor, plátno.
Tabule, fixy.
Připravené a nakopírované přílohy.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky po vstupu do učebny.
Téma hodiny napsat na tabuli v obou jazycích.
Prezence.
Zápis do třídní knihy.
Hlavní část
Úvodem hodiny studenti vypracují krátký test, ve kterém prokážou své znalosti z obecných znalostí o internetu (viz přílohy). Bylo probráno v dřívějších hodinách. V další části hodiny se seznámíme s vybranými službami internetu:
a)www - systém webových stránek zobrazovaných pomocí webového prohlížeče
b)email - elektronická pošta
c)Instant Messaging - online (přímá) komunikace mezi uživateli (ICQ)
d)VoIP - telefonování pomocí internetu (Skype).
Poté bude následovat ukázka funkcí základních služeb. Studenti doplňují výklad a ukázky svými postřehy a zkušenostmi z praxe. Zápis do sešitů je prováděn v průběhu hodiny. Stejně je tomu i s napsáním základní anglické slovní zásoby.
Závěr
Tato hodina si klade za cíl rozšířít základní vědomosti z probírané látky. V dalších hodinách se budeme k některým službám vracet a věnovat se jim tak pdrobněji formou praktických cvičení. Společné zopakování všech hlavních pojmů v češtině i angličtině s odkazem na tabuli.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Rozdej to prosím.Hand it out please. ikona zvuk
poslední cvičeníthe last exercise ikona zvuk
Zbytek si zkuste doma.Try the rest at home. ikona zvuk
Na začátku příští hodiny budeme opakovat.We are going to revise at the beginning of the next lesson. ikona zvuk
částpart ikona zvuk
úkol, úkolya task, tasks ikona zvuk
zbytekthe rest ikona zvuk
tabuleboard ikona zvuk
křídachalk ikona zvuk
smazatclean ikona zvuk poznamka
samostatná práceindependent work ikona zvuk
otevřítopen ikona zvuk
zavřítshut ikona zvuk
nahlasout loud ikona zvuk
potichusoftly ikona zvuk
opisovatcopy ikona zvuk
zapsatput down, write down ikona zvuk
naučit selearn ikona zvuk
učit selearn, study ikona zvuk
Najdi chybu.Find a mistake. ikona zvuk
Tento typ komunikace v minulosti probíhal prostřednictvím telegrafu či dálnopisu.This type of communication used to be conducted via a telegraph or teleprinter. ikona zvuk
Podívejme se na základní charakteristiky komunikačního procesu.Let's have a look at the basic features of the communication process. ikona zvuk
komunikační procescommunication process ikona zvuk
sdělení, zpráva, vzkazmessage ikona zvuk
příjemce (recipient)recipient ikona zvuk
Píši zprávu.I am writing a message. ikona zvuk poznamka
Čtu zprávu.I am reading a message. ikona zvuk poznamka
Posílám zprávu.I am sending a message. ikona zvuk poznamka