logo

Vliv IT na životní prostředí

I. - úvodní informace
Název:
Vliv IT na životní prostředí
Předmět:
ICT
Autor:
Dagmar Valášková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • IT a životní prostředí, energetická náročnost, [vytvořený dokument v textovém editoru Word - text v zadaném]
  • elektronický odpad a recyklace [rozsahu]
Jazykové cíle a ověření:
  • student vyhledá důležité pojmy na internetu [hodnocení jednotlivých zpráv skupin studentů]
  • používá i slovník [anglické pojmy napsány na tabuli a do souboru na server]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • týmová práce na PC
  • komunikace ve skupinách
Učební pomůcky:
PC v učebně ICT
internet
tabule, fixy

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky
téma hodiny - slovně česky, na tabuli anglicky
prezence
zápis do třídní knihy
Hlavní část
výuka probíhá podle plánu v češtině, vyučující dohlíží na práci studentů, odpovídá na dotazy,
uložení zpráv a výrazů na server a vlastní flash disky
Závěr
"Co jsme dnes probírali?" - zhodnocení hodiny

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zachovat původní prostředípreserve the original environment ikona zvuk
To, jací jsme, ovlivňují vrozené předpoklady a prostředí.The fact what we are like is influenced by innate assumption and environment. ikona zvuk
ochrana životního prostředíenvironmental conservation ikona zvuk
Stát se stará o hospodářský rozvoj, životní úroveň a životní prostředí.The state cares for economic development, living standards and the environment. ikona zvuk
životní prostředí kolem násthe environment around us ikona zvuk
péče o krajinu a životní prostředícountry care and conservation ikona zvuk
kultura životního prostředículture of environment ikona zvuk
kultura práce a pracovního prostředículture of work and working environment ikona zvuk
podmínky prostředíenvironmental conditions ikona zvuk
prostředí, ve kterém žijemethe environment we live in ikona zvuk
odbor životního prostředídepartment of environment ikona zvuk
složky životního prostředíelements of environment ikona zvuk
Budeme diskutovat na téma ochrana životního prostředí.We are going to discuss the topic of environmental protection. ikona zvuk
změny prostředíchanges of environment ikona zvuk
chránit původní prostředíprotect the original environment ikona zvuk
změnit původní prostředíchange the original environment ikona zvuk
obnovit původní prostředírestore the original environment ikona zvuk
oblast životního prostředíthe sphere of environment ikona zvuk
změna přírodního prostředíenvironmental changes ikona zvuk
životní prostředíenvironment ikona zvuk
ohrožené životní prostředíendangered environment ikona zvuk
stav životního prostředíthe state of the environment ikona zvuk
Kdo je zodpovědný za stav životního prostředí?Who is responsible for the state of the environment? ikona zvuk
instituce zabývající se ochranou životního prostředíinstitutions that deal with the environment ikona zvuk
Poškozujeme prostředí, ve kterém žijeme.We damage the environment we live in. ikona zvuk
Které činnosti člověka působí negativně na životní prostředí?Which activities negatively influence the environment? ikona zvuk
Chráníme životní prostředí.We protect the environment. ikona zvuk
harmonické životní prostředíharmonic environment ikona zvuk
charakteristika prostředícharacterisation of the setting ikona zvuk