logo

Funkce bílkovin v organismech

I. - úvodní informace
Název:
Funkce bílkovin v organismech
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Charakteristika základních funkcí bílkovin v organismech [.]
  • Příklady bílkovin [Žáci přiřadí k daným příkladům bílkovin jejich funkce.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické pojmy pro jednotlivé funkce bílkovin [Uvést do tabulky anglické výrazy funkcí uvedených bílkovin]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • rozhovor
Učební pomůcky:
učebnice
pracovní sešit
počítač
dataprojektor

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Zjištění prezence
Cíl hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy jsou doplňovány anglickými. Učitel pracuje s pojmy, se kterými se žáci seznámili v předcházející kapitole, žáci mohou více spolupracovat a sami tvořit anglické výrazy pro jednotlivé funkce bílkovin.
Závěr
Žáci doplňují do tabulky v pracovním sešitě základní funkce uvedených bílkovin v češtině i angličtině. Poslech a následný překlad vět o kolagenu a keratinu.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
bílkovinyproteins ikona zvuk
protilátkyantibodies ikona zvuk
Uveď příklad.Give an example. ikona zvuk
stavební bílkovinystructural proteins ikona zvuk
transportní bílkovinytransport proteins ikona zvuk
obranné bílkovinydefense proteins ikona zvuk
Kolagen se nachází v kůži, kostech, šlachách a chrupavkách.Collagen is found in skin, bones, sinews and cartilages. ikona zvuk
Kolagen zajišťuje pevnost a pružnost.Collagen ensures strength and elasticity. ikona zvuk
Keratin se nachází v nehtech, vlasech, chlupech a rozích.Keratin is found in nails, hair, and horns. ikona zvuk
albuminalbumin ikona zvuk
hemoglobinhaemoglobin ikona zvuk
keratinkeratin ikona zvuk
kolagencollagen ikona zvuk