logo

Uhlovodíky

I. - úvodní informace
Název:
Uhlovodíky
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s dvouprvkovými sloučeninami uhlíku a vodíku a s jejich dělením [Žák umí rozdělit uhlovodíky a zvládne pojmenovat základní uhlovodíky patříci do skupina alkanů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit se s novými anglickými pojmy k tomuto tématu [Žák umí pojmenovat základní zástupce uhlovodíků a roztřídit uhlovodíky do skupin]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka spojená s videoprojekcí a tvorbou modelů vzorců jednotlivých uhlovodíků
Učební pomůcky:
videoprojektor
stavebnice vzorců

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá češtině. Na začátku hodiny učitel žákům pustí videoukázku o uhlovodících.
Potom před žáky vytváří modely jednotlivých uhlovodíků a spolu s nimi tvoří jejich názvy. Při zápisu do sešitů jsou k jednotlivým vzorcům a pojmům připisovány i anglické názvy.
Závěr
Učitel žákům ukazuje modely uhlovodíků a oni se snaží říci anglicky jakou má uhlovodík vazbu, do které skupiny patří, popřípadě jeho název.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
alkanyalkanes ikona zvuk
alkenyalkenes ikona zvuk
alkynyalkynes ikona zvuk
methan (mimo chemii dle PČP metan)methane ikona zvuk
ethan (mimo chemii dle PČP etan)ethane ikona zvuk
propanpropane ikona zvuk
butanbutane ikona zvuk
jednoduchá vazbasingle bond ikona zvuk
dvojná vazbadouble/olefinic bond ikona zvuk
trojná vazbatriple bond ikona zvuk