logo

Mýdlo

I. - úvodní informace
Název:
Mýdlo
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Chemická struktura mýdla [Žáci uvedou názvy solí karboxylových kyselin, které jsou složkou mýdel.]
  • Princip mycích účinků mýdla [Žáci stručně vysvětlí pomocí obrázku, v čem spočívají mycí účinky mýdla.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické názvy k tématu, pokyny k experimentu [Žáci sestaví dvojjazyčnou tabulku, rozumí anglickým pokynům k prováděným pokusům.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • experiment - práce ve skupinách
Učební pomůcky:
tabule, Meotar, fólie na Meotar
zkumavky, Petriho miska, chemikálie

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Zjištění absence
Cíl hodiny česky a anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, učitel naváže na individuální zkušenosti žáků s mýdlem. Na tabuli napíše vzorce a názvy v češtině i angličtině. Mycí účinky mýdla vyvozuje společně se žáky na základě pokusů, které provádějí sami žáci ve skupinách.
Závěr
Žáci zakreslí do sešitu chování mýdla ve vodě (obrázek na fólii). Za domácí úkol sestaví dvojjazyčnou tabulku s používanými výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
mýdlový roztoksoap solution ikona zvuk
nastrouhat mýdlo do vodygrate soap into water ikona zvuk
zkumavkatest tube ikona zvuk
Přineste mýdlo.Bring soap. ikona zvuk
Petriho miskaPetri dish ikona zvuk
Mýdlový roztok má menší povrchové napětí než voda.The solution of soap has a lower surface tension than water. ikona zvuk
mýdlosoap ikona zvuk
stearan sodnýsodium stearate ikona zvuk
palmitan sodnýsodium palmitate ikona zvuk
Do zkumavky vhoďte malou lžičku nastrouhaného mýdla.Put a teaspoon of grated soap into the test tube. ikona zvuk
Zkumavku protřepejte.Shake the test tube. ikona zvuk
Petriho misku naplňte asi do poloviny vodou a hladinu posypte pepřem.Fill the Petri dish half way with water and sprinkle pepper over the surface. ikona zvuk