logo

Karboxylové kyseliny

I. - úvodní informace
Název:
Karboxylové kyseliny
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Ukázat žákům a objasnit vlastnosti karboxylových kyselin, seznámit je s jejich použitím [Žák dokáže objasnit pojem karboxylová kyselina, vyjmenovat nejvýznamnější zástupce a jejich použití]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s anglickými pojmy k danému tématu [Žák dokáže rozlišit jednotlivé anglické pojmy a přeložit je do češtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka spojená s chemickými pokusy s karboxylovými kyselinami
Učební pomůcky:
kyselina mravenčí, kyseliny octová, hydroxid sodný, stajan na zkumavky, zkumavky, kádinky, pH papírky, hořčík, stavebnice molekulových vzorců, učebnice, počítač

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Zápis do třídní knihy
Hlavní část
Výuka probíhá v češtiny. Nejdříve jsou pomocí pokusů vyvozeny vlastnosti karboxylových kyselin. Pomocí stavebnice jsou odvozeny vzorce nejjednodušších karboxylových kyselin. Společně s žáky učitel vyvodí využití kyseliny octové.
Nakonec se žáci seznámí s aminokyselinami a s kyselinami obsaženými v tucích. Všechny důležité pojmy jsou napsány na tabuli česky i anglicky a žáci si poslechnou správnou výslovnost anglických pojmů.
Závěr
Zopakování důležitých pojmů v češtině i v angličtině. Žáci poslouchají anglická slovíčka, která jim učitel pouští a snaží se je přeložit do češtiny. (Jako nápovědu mají slovíčka stále napsaná na tabuli)

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
strukturní vzorecstructural formula ikona zvuk
štiplavý zápachpungent smell ikona zvuk
kyselina palmitovápalmitic acid ikona zvuk
kyselina stearovástearic acid ikona zvuk
kyselina olejováoleic acid ikona zvuk
karboxylové kyselinycarboxylic acids ikona zvuk
jiný názevanother name ikona zvuk poznamka
bezbarvá kapalina, tekutinacolourless liquid ikona zvuk
kyselina mravenčíformic acid ikona zvuk
kyselina octováacetic acid ikona zvuk
Napiš strukturní vzorec kyseliny.Write a structural formula of an acid. ikona zvuk