logo

Hmotnostní zlomek I

I. - úvodní informace
Název:
Hmotnostní zlomek I
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Hmotnostní zlomek jako základní způsob vyjadřující zastoupení složky ve směsi, vyjadřování v procentech [Žáci uvedou příklady z běžného života]
  • Hmotnostní zlomek prvku ve sloučenině [Řešení základních příkladů ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu. [Žák rozumí pokynům při řešení příkladů a používá anglické výrazy pro veličiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
tabule
PSP
kalkulačka

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Téma hodiny česky i anglicky
Hlavní část
Učitel vymezí pojem hmotnostní zlomek, uvede vztah pro jeho výpočet i vyjádření v procentech. Anglické výrazy píše na tabuli. Při výpočtech používá pokyny v angličtině.
Závěr
Žáci za domácí úkol vymyslí zadání příkladu na výpočet hmotnostního zlomku s použitím anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemická sloučeninachemical compound ikona zvuk
chemický vzorecchemical formula ikona zvuk
jednotka, jednotkya unit, units ikona zvuk
molární hmotnostmolar mass ikona zvuk
hmotnostní zlomekweight fraction ikona zvuk
Pojďme tento příklad vyřešit společně.Let´s solve the task together. ikona zvuk
Přečti si pozorně zadání příkladu.Read the instructions to the exercise carefully. ikona zvuk
vyhledejfind ikona zvuk
Řešte příklad.Solve the task. ikona zvuk
chemický prvekchemical element ikona zvuk
periodická tabulka prvkůperiodic table of the elements ikona zvuk
značka prvkusymbol of an element ikona zvuk
Rozumíš uvedenému příkladu?Do you understand the example? ikona zvuk
příklady na procvičenípractice exercises ikona zvuk
procentoper cent ikona zvuk
Pojď k tabuli a napiš správné řešení.Come to the blackboard and write the correct answer. ikona zvuk