logo

Látkové množství

I. - úvodní informace
Název:
Látkové množství
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Vymezení veličiny látkové množství a vztahů, podle kterých je lze určit. [Výpočet příkladů s využitím vztahů pro látkové množství]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit jazykové výrazy k tématu [Zadání příkladu s anglickými výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
  • samostatná práce
Učební pomůcky:
PSP
kalkulačka
vzorky 1 molu chemických látek

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Absence
Cíl hodiny česky i anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině, vyučující vysvětlí pomocí ukázek pojem látkové množství a uvede vztahy, podle kterých je lze vypočítat. Anglické pojmy píše vyučující na tabuli.
Závěr
Zadání příkladů s využitím anglických výrazů. Žáci chodí jednotlivě k tabuli, na základě pokynů v angličtině provedou zápis a výpočet příkladu. Ostatní počítají samostatně v lavici. Společná kontrola.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
látkové množstvíamount of substance ikona zvuk
jednotka, jednotkya unit, units ikona zvuk
molmol ikona zvuk
molární hmotnostmolar mass ikona zvuk
Přečti si pozorně zadání příkladu.Read the instructions to the exercise carefully. ikona zvuk
Napiš co nejvíce příkladů.Write as many examples as you can. ikona zvuk
Provedeme zápis do sešitu.We shall make a notation into the exercise books. ikona zvuk
vyhledejfind ikona zvuk
Vypočítej!Calculate! ikona zvuk
příkladexample ikona zvuk poznamka
Rozumíš uvedenému příkladu?Do you understand the example? ikona zvuk
příklady na procvičenípractice exercises ikona zvuk
Pojď k tabuli a napiš správné řešení.Come to the blackboard and write the correct answer. ikona zvuk
Napiš odpověď.Write the answer. ikona zvuk