logo

Elektrolýza

I. - úvodní informace
Název:
Elektrolýza
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Popis vedení proudu v kovech a elektrolytech [Žáci uvedou shodné a odlišné prvky, vysvětlí pojem elektrolyt a uvedou příklady.]
  • Vymezení pojmu elektrolýza [Žáci popíšou princip elektrolýzy, zapíšou redoxní děje probíhající na elektrodách.]
  • Praktické využití elektrolýzy [Žáci uvedou příklady chemických látek, k jejichž výrobě se využívá elektrolýza.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tématu. [Přiřadit anglické výrazy k obrázku elektrolyzéru.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výklad učitele
  • demonstrační pokus
Učební pomůcky:
tabule, dataprojektor
souprava k elektrolýze
chlorid měďnatý
schema elektrolýzy

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence, zápis do třídní knihy
Cíl hodiny - česky i anglicky
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Po společném zopakování principu vedení elektrického proudu v kovech, polární a iontové vazby vysvětlí učitel pojem elektrolyt, žáci uvedou příklady. K názorné demonstraci příkladu elektrolýzy využije učitel pokus zaměřený na elektrolýzu chloridu měďnatého. Děje probíhající na elektrodách a anglické výrazy píše učitel na tabuli.
Závěr
Žáci do sešitu zakreslí a popíší českými a anglickými výrazy schema elektrolýzy chloridu měďnatého.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
elektrolýzaelectrolysis ikona zvuk
roztoksolution ikona zvuk
anodaanode ikona zvuk
kationcation ikona zvuk
katodacathode ikona zvuk
oxidaceoxidation process ikona zvuk
redukcereduction ikona zvuk
výroba kovůmetallurgy ikona zvuk
taveninamelt ikona zvuk poznamka
elektrolytelectrolyte ikona zvuk