logo

Redoxní reakce

I. - úvodní informace
Název:
Redoxní reakce
Předmět:
Chemie
Autor:
Naďa Kovářová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Charakteristika redoxních reakcí [Žáci na příkladech určí, zda se jedná o redoxní reakce.]
  • Oxidace a redukce [Zápis redoxních reakcí chemickými rovnicemi, určování oxidačních čísel prvků, oxidace a redukce v těchto reakcích]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy k tematu [K zápisu redoxní reakce doplnit anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • demonstrační pokus
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
chemikálie k demonstračním pokusům
tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav anglicky
Absence
Cíl hodiny česky i anglicky
Hlavní část
Na základě demonstrace reakcí Zn s HCl a CaCO3 s HCl učitel vymezí pojem redoxní reakce. Chemické rovnice píše vyučující na tabuli, na základě změny oxidačních čísel vysvětlí pojmy oxidace, redukce. České výrazy doplňuje anglickými. Příklady dalších redoxních reakcí.
Závěr
Zápis redoxních reakcí chemickými rovnicemi, určování oxidačních čísel prvků, oxidace a redukce v těchto reakcích. Ke schematu přiřadit i odpovídající anglické výrazy.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vápeneclimestone ikona zvuk
vodíkhydrogen ikona zvuk
chemická reakcechemical reaction ikona zvuk
chemická rovnicechemical equation ikona zvuk
Chemická rovnice je zápis chemické reakce.Chemical equation is a record of a chemical reaction. ikona zvuk
kyselina chlorovodíkováhydrogen chloride acid ikona zvuk
zinekzinc ikona zvuk
oxidaceoxidation process ikona zvuk
redoxní reakcea redox reaction / redox reactions ikona zvuk
redukcereduction ikona zvuk
Oxidační číslo může být záporné i kladné.The oxidation number can be positive as well as negative. ikona zvuk
Uhličitan vápenatý je hlavní součástí vápence.Calcium carbonate is the main ingredient of limestone. ikona zvuk
Chlorid zinečnatý vzniká při reakci zinku s kyselinou chlorovodíkovou.Zinc (di)chloride develops in reaction of zinc with hydrochloric acid. ikona zvuk