logo

Aromatické uhlovodíky

I. - úvodní informace
Název:
Aromatické uhlovodíky
Předmět:
Chemie
Autor:
Jarmila Dvořáková
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Aromatické uhlovodíky, jejich struktura a zástupci [Žák dokáže objasnit strukturu aromatických látek, vyjmenovat zástupce, jejich vlastnosti a využití]
Jazykové cíle a ověření:
  • Žák ovládá názvy aromatických látek [Žák přiřadí správný anglický výraz]
  • Žák rozumí pokynům [Vykoná pokyn]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka spojená s videoprojekcí
Učební pomůcky:
naftalen,
vzorce benzenu a naftalenu,
videoprojektor
učebnice

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Absence
Cíl hodiny
Hlavní část
Výuka probíhá v češtině. Nejdříve se žáci podívají na videoukázku o arenech. Potom učitel vysvětlí žákům strukturu aromatických látek za pomoci obrázků v učebnici a vzorců benzenu a naftalenu.
Anglické pojmy jsou psány na tabuli současně s českými.
Při procvičování je hodina proložena anglickými pokyny.
Závěr
Ke vzorcům chemických látek, které učitel napíše na tabuli, žáci přiřadí anglické pojmy. Na závěr si žáci společně zopakují vlastnosti a využití aromatických látek v češtině i angličtině.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
arenyarenes ikona zvuk
Benzen je nejjednodušší aren.Benzene is the simplest arene. ikona zvuk
Pojď k tabuli prosím!Come to the blackboard please! ikona zvuk poznamka
kapalina, tekutinaliquid ikona zvuk
pevná látkasolid matter ikona zvuk
rozpouštědlosolvent ikona zvuk
výroba plastůproduction of plastics ikona zvuk
naftalennaphthalene ikona zvuk
Posaď se na své místo.Sit down at your place. ikona zvuk
benzenbenzene ikona zvuk
Napiš vzorec.Write a formula. ikona zvuk