logo

chemická havárie

I. - úvodní informace
Název:
chemická havárie
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Od: 12 Do: 13
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s hlavními typy chemických havárií [Žák vymezí pojem chemické havárie a uvádí příklady z poslední doby,]
  • Seznámit žáky s základními bezpečnostními opatření v případě havárie [Žák zná základní pravidla bezpečnsoti při úniku chemické látky.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Vybraná slovní zásoba k danému tématu [žák rozumí pokynům a ovládá základní výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • výuka s použitím videoukázky, diskuze
Učební pomůcky:
dataprojektor, internet

Popis hodiny
Úvod
pozdrav, pokyny a absence v angličtině.
Na začátku hodiny pustí kantor nějakou anglickou videoukázku o chemické havárii z poslední doby (zdroj BBC news, youtube.com)
Napíše cíl hodiny anglicky na tabuli.
Hlavní část
Po shlednutí videa se studentů ptá, o čem ta ukázka byla a rozvede s nimi v češtině diskuzi na téma chemické havárie.
Studenti přichází s nápady, jak se v takovém případě mají zachovat a uvědomují si hlavní bezpečnostní pravidla.
Závěr
Studenti uvedou typy chemických havárií a zopakují si jak se zachovat v případě úniku chemické látky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemická haváriechemical accident ikona zvuk
únik nebezpečné látkyleakage of a dangerous/hazardous substance ikona zvuk
nebezpečné pro člověkadangerous for man ikona zvuk
dodržovat bezpečnostní předpisyobserve safety regulations ikona zvuk
poučení o bezpečnosti a chováníinstruction on safety and behaviour ikona zvuk
evakuaceevacuation ikona zvuk
ekologická havárieecological disaster ikona zvuk
havárie jaderné elektrárnynuclear power station disaster ikona zvuk