logo

Kyseliny, zásady

I. - úvodní informace
Název:
Kyseliny, zásady
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s pojmem kyselina, zásada. []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s vybranými anglickými výrazy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a seznámení s cílem hodiny
Hlavní část
Výklad probíhá v českém jazyce. Učitel píše vybrané výrazy anglicky na tabuli a studenti je vyslovují. Na závěr dostanou pracovní listy a přeloží v něm vybrané výrazy.Kyseliny Acid
Kyselost Acidity
Indikátor Indicator
Kyslíkaté kyseliny Oxygen acid
Bezkyslíkaté kyseliny Oxygen - free acid
Halogenkyseliny Halogens acid
Sloučenina Coumpoud
Hydroxylová skupina Hydroxyl group
Prvek Element
Oxydační číslo Oxydant number


Kyseliny jsou látky, které mají kyselou povahu. ___________________ are substances that have an ______________________ nature. Rozlišujeme kyseliny bezkyslíkate , kyslíkaté,
anorganické a organické . We distinquish between __________________, __________________, inorganic and organic.Bezkyslíkaté kyseliny jsou halogenkyseliny. _________________________
are ______________________________. Kyseliny jsou žíraviny. ________________________ they are corrosive. Hydroxidy jsou sloučeniny hydroxilové skupiny OH s prvkem nebo skupinou
prvků, kde hydroxylová skupina má oxidační číslo - I. _________________ _________________ are the _____________________ OH whit an _______________ or grup of elements, wherw the
__________________________ has a ____________________________ - I.
Závěr
Studenti dostanou pracovní list a přeloží v něm vybrané výrazy.

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.