logo

Paliva. Hašení požáru.

I. - úvodní informace
Název:
Paliva. Hašení požáru.
Předmět:
Chemie
Autor:
Jan Ferdinand
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnit studentům paliva, jejich dělení. Požáry a jejich hašení []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit studenty s vybranými anglickými výrazy []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka
Učební pomůcky:
Obrazy hasících přístrojů,jejich použití, umístění hasících přístrojů ve škole.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav a seznámení s cílem hodiny
Hlavní část


VýklaD PROBÍHÁ V Českém jazyce. Učitel píše vybrané výrazy anglicky na tabuli, studenti je anglicky vyslovují.


Paliva - Fuel
Dělíme - Divided
Fosilní - Fossil
Recentní - Recent
Hoření - Combustion
Oxydační reakce - Oxydant reaction
Zamezení přístupu vzduchu - Preventing acces of air
Hasící přístroje - Fire extinguishers
Hasiči - Fire brigade
Telefonní číslo 158 - Telefone nuber 158
Požár - Fire
Hašení požáru - Fire extiguishing
Obnovitelná - Renewable
Neobnovitelná - Non- renewable


Paliva jsou látky, které hoří. ______________ are substances that burn. Paliva dělíme na fosilní a recentní. ____________________are ______________into ___________________
and ________________________. Fosilní paliva jsou neobnovitelná. ______________________ are ______________________. Hoření je oxydační reakce. ________________is ___________________.
Hašení požáru spočívá v zamezení přístupu kyslíku (vzduchu) k hořící látce.___________________a _________________ is to access of the _________________ using _____________________.
K hašení požáru používáme hasící přístroje. To the ___________________ using __________________________. V případě větších požárů voláme hasiče na TELEFONNÍ ČÍSLO 158. For larger
____________________________, firefighers call the ___________________ on _______ th.
Závěr
Studenti dostanou pracovní listy a přeloží v něm vybrané výrazy.

Slovní zásoba
 

Slovní zásoba není definovaná.