logo

Chemická vazba

I. - úvodní informace
Název:
Chemická vazba
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Popsat vznik chemické vazby [Žáci popíší vznik chemické vazby mezi dvěma atomy]
  • znát pojmy elektronegativita, valenční vrstva, vazebné elektrony [Žáci definují důležité pojmy.]
  • Uvědomí si rozdíly jednotlivých typů vazeb [Na základě rozdílů elektronegativit rozhodnou o jaký typ vazby se jedná.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Popsat typy vazeb v angličtině []
  • rozeznávat základní pojmy týkající se chemické vazby []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Výklad, Skupinová práce
Učební pomůcky:
periodická soustava prvků, kartičky s jednotlivými značkami prvků

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav v angličtině
Zopakování stavby elektronového obalu (v češtině) a zahrnutí pojmu valenční vrstva (i anglicky)
Hlavní část
Výklad probíhá v českém jazyce, přičemž nové pojmy jsou psány učitelem na tabuli dvojjazyčně. Po objasnění, co je chemická vazba,jak vzniká a jaké máme typy vazeb, učitel rozdělí žáky do skupinek a rozdá jim lístečky se značkami prvků a periodickou tabulku na zjištování hodnot elektronegativit. Pak žáci ve skupince pomocí kartiček spojují atomy do molekul a s pomocí PSP zjišťují jaká je vazba např. mezi kyslíkem a uhlíkem, nebo uhlíkem a vodíkem atd.
Závěr
Žáci anglicky hlásí typy vazeb, které jsou mezi jednotlivými prvky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
valenční vrstvavalency layer ikona zvuk
valenční elektronyvalency electrons ikona zvuk
skupinová prácegroup work ikona zvuk
Pracovat budete ve skupinách.You are going to work in groups. ikona zvuk
chemická vazbachemical bond ikona zvuk
jednoduchá vazbasingle bond ikona zvuk
dvojná vazbadouble/olefinic bond ikona zvuk
trojná vazbatriple bond ikona zvuk
vazba nepolárnínon-polar link ikona zvuk
vazba polárnípolar bond ikona zvuk
iontová vazbaionic bond ikona zvuk
překrytí valenčních vrstevvalence layer overlap ikona zvuk
vazba kovalentnícovalent bonding ikona zvuk
vazba kovovámetallic bond ikona zvuk
Dobrý den, žáci.Hello, everybody. ikona zvuk