logo

úpravy chemických rovnic

I. - úvodní informace
Název:
úpravy chemických rovnic
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky se zápisem chemické reakce [Žák umí zapsat vybrané chemické děje chemickou rovnicí]
  • Naučit žáky vyrovnávat jednoduché chemické rovnice [Žák dokáže vyrovnat jednoduché chemické rovnice]
Jazykové cíle a ověření:
  • vybraná slovní zásoba k tématu [Žák porozumí pokynům a používá anglické výrazy]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka, skupinová práce
Učební pomůcky:
interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav,pokyny a absence v angličtině
Cíl hodiny česky a anglicky na tabuli
Hlavní část
Výklad probíhá v češtině
určité výrazy jsou psány na tabuli taky v angličtině
Závěr
žáci ve skupině zapisují a vyrovnávají chemické rovnice dějů, znázorněných na interaktivní tabuli.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
chemický dějchemical event ikona zvuk
koeficientcoefficient ikona zvuk
levá strana rovniceleft-hand side of an equation ikona zvuk
pravá strana rovniceright-hand side of an equation ikona zvuk
levá a pravá strana rovnicethe left and the right sides of an equation ikona zvuk