logo

chemické sloučeniny

I. - úvodní informace
Název:
chemické sloučeniny
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozdělelní typů chemických sloučenin [žák vyjmenuje typy chemických sloučenin]
  • způsob zápisu chemických sloučenin [žák umí vzorcem zapsat vybrané chemické sloučeniny]
Jazykové cíle a ověření:
  • vybraná slovní zásoba v angličtině []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
pozdrav, docházka, zápis do třídní knihy - anglicky
Seznámení s cílem hodiny – česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
výklad probíhá v češtině, v jeho průběhu jsou zařazovány anglické výrazy, které učirel píše na tabuli.
Závěr
Na konci hodiny jsou žáci rozděleni do skupin a podle vzorce přiřazují sloučeniny do jendotlivých sloupců.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
molekula, molekulya molecule, molecules ikona zvuk
chemická sloučeninachemical compound ikona zvuk
chemický vzorecchemical formula ikona zvuk
sloučeninacompound ikona zvuk
sulfidysulphides ikona zvuk
halogenidyhaloids ikona zvuk
oxidyoxides ikona zvuk
kyselinaacid ikona zvuk
jedna molekula vodíkuone molecule of hydrogen ikona zvuk
víceprvková molekulamulti-element molecule ikona zvuk
Z názvu sloučeniny vytvořte její chemický vzorec.Derive a chemical formula from the name of the compound. ikona zvuk
oxidy a hydroxidyoxide and hydroxides ikona zvuk