logo

Sacharidy

I. - úvodní informace
Název:
Sacharidy
Předmět:
Chemie
Autor:
Jana Bednářová
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Charakterizovat strukturu a vlastnosti sacharidů [Žák popíše, z kterých prvků jsou sacharidy složeny. ]
  • Popsat děj fotosyntézu a kvašení [Žák charakterizuje proces fotosyntézy a za jakých podmínek probíhá.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Názvy zástupců cukrů v angličitně [Žák přiřadí k českému názvu anglický ekvivalent]
  • Popis vlastností cukrů [Žák popíše vlastnosti cukrů]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka
Učební pomůcky:

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, pokyn k sednutí a absence v angličtině
Hlavní část
Výklad probíhá v češtině, s vybranýnmi anglickými výrazy napsanými na tabuli v angličtině.
Závěr
Při opakování probrané látky žáci vyjmenují vlastnosti cukrů a pojmenují zástupce v angličtině

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
fotosyntézaphotosynthesis ikona zvuk
sacharidysaccharides ikona zvuk
důkaz škrobu v bramboráchevidence of starch in potatoes ikona zvuk
cukr, cukrysugar, sugars ikona zvuk
monosacharidymonosaccharides ikona zvuk
glukóza (hroznový cukr)glucose ikona zvuk poznamka
fruktóza (ovocný cukr)fructose ikona zvuk
polysacharidypolysaccharides ikona zvuk
škrobstarch ikona zvuk