logo

Časová přímka

I. - úvodní informace
Název:
Časová přímka
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Udělat si představu o základních vývojových etapách dějin světové hudby. [Doplnit časovou přímku.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát anglické výrazy pro názvy uměleckých slohů a důležitých historických etap. [Přepracovat časovou přímku do angličtiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • dialog se studenty, práce s časovou přímkou, práce s grafickými symboly
Učební pomůcky:
malé lepicí lístky, listy formátu A4 s připravenou časovou osou, pastelky, tužky

Popis hodiny
Úvod
Učitel vyvěsí na tabuli předem připravenou časovou přímku, která je již rozdělena na jednotlivé úseky odpovídající důležitým obdobím dějin hudby i umění. V dialogu se studenty učitel odkazuje na jejich znalosti z dějepisu a časová přímka je společně doplněna názvy uměleckých slohů, příp. jsou označeny přelomové historické události.
Hlavní část
Učitel zapíše na tabuli také anglické názvy jednotlivých etap, a to tak, aby bylo na konci hodiny možno zápis zakrýt. Studenti dostanou za úkol namalovat na malé lepicí lístečky grafické symboly nebo obrázky, které jim asociují jednotlivé umělecké slohy nebo historické etapy (student může vytvořit libovolné množství obrázků). Tyto lístečky učitel nalepí na časovou přímku na tabuli k jednotlivým etapám, jichž se obrázky týkají. Studenti si mají vzpomenout na různá jména umělců nebo uměleckých děl a tato jsou společně zařazena ke správné etapě.
Závěr
V závěru hodiny studenti dostanou list A4 s vlastní časovou osou a mají za úkol správně doplnit názvy uměleckých slohů, a to jak česky, tak anglicky (názvy na tabuli jsou již zakryty). Ve zbytku času mohou studenti doplnit rovněž důležitá jména umělců, zvláště hudebníků, příp. hudebních děl.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
dějiny hudbyhistory of music ikona zvuk
barokothe Baroque style ikona zvuk
romantismusRomanticism ikona zvuk
klasicismusClassicism ikona zvuk
románský slohRomanesque ikona zvuk
středověkthe Middle Ages ikona zvuk
dějiny uměníhistory of art ikona zvuk
gotikaGothic ikona zvuk
renesanceRennaisance ikona zvuk
Ve 20. století vzniká mnoho různých hudebních stylů.In the 20th century many music genres came into being. ikona zvuk
umělecký slohartistic style ikona zvuk
historické událostihistorical events ikona zvuk
historický vývojhistorical development ikona zvuk
moderní uměnímodern art ikona zvuk