logo

Dílo J. Haydna, opakování hudebních forem

I. - úvodní informace
Název:
Dílo J. Haydna, opakování hudebních forem
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Milena Tomanová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Seznámení s dalšími skladbami J. Haydna a s výrazovými prostředky klasicismu, opakování již probraných hudebních forem [Pracovní list 1. část - překlad anglických názvů skladeb J. Haydna do češtiny ]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Osvojit si anglickou podobu názvů některých skladeb J. Haydna, znát slovní zásobu k potřebnou ke komunikaci o hudebních výrozových prostředcích a o nahrávkách z oblasti vážné hudby [Email kamarádovi do Londýna]
  • Anglické názvy hudebních forem - opakování [Pracovní list 2. část - překlad názvů hudebních forem do angličtiny]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • doplnění pracovního listu, překlad, práce s anglickým textem, skupinová práce
Učební pomůcky:
nakopírované pracovní listy a texty týkající se Haydnových skladeb, tabule, fix na tabuli, balicí papíry, fixy na papír

Popis hodiny
Úvod
V úvodu učitel naváže na mnulou hodinu věnovanou J. Haydnovi. Rozdá studentům nakopírovanou stránku z časopisu BBC Music (June 2009, s. 46-50, www.bbcmusicmagazine.com) - reklamu na CD s dalšími skladbami J. Haydna. Studenti se mají pokusit odhadnout české názvy skladeb a zapsat je do první části pracovního listu. Proběhne společná kontrola, učitel doplní podrobnější informace k jednotlivým skladbám a jejich obsahu.
Hlavní část
Poslední ze skladeb uvedených v pracovním listu - Koncert pro trubku Es dur (1. věta) - si studenti společně poslechnou. Následuje dialog v angličtině. Na dataprojekoru je promítnuta anglická slovní zásoba, studenti se s jejím využitím pokusí popsat výrazové prostředky skadby. Učitel provede shrnutí a zobecnění - uvede v přehledu prostředky typické pro klasicismus.
Závěr
Na základě vlastních vědomostí (měli by již znát pojmy symfonie, klavírní koncert, kvartet, oratorium) nebo odhadem pomocí názvů Haydnových skladeb z časopisu se studenti pokusí doplnit anglické názvy hudebních forem. Poté se rozdělí do tří skupin a každá se pokusí sestavit v angličtině mail kamarádovi do Londýna dle zadání, které každá skupina dostane. Svou verzi jeden ze studentů zapíše na balicí papír a poté prezentuje před třídou.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
vážná hudbaclassical music ikona zvuk
rychlé tempoquick tempo ikona zvuk
stvořenícreation ikona zvuk
první věta symfoniethe first movement of the symphony ikona zvuk
výrazná melodieexpressive tune ikona zvuk
dirigent orchestruconductor of the orchestra ikona zvuk
melodie klesáthe tune descends ikona zvuk
melodie stoupáthe tune ascends ikona zvuk
hlavní melodieleading tune ikona zvuk
nahrát zvukrecord the sound ikona zvuk
moje oblíbená skladbamy favourite composition ikona zvuk
členění melodiemelody linking ikona zvuk
úsek melodiea melodic phrase ikona zvuk
interpretperformer ikona zvuk
přehlednýclearly organised ikona zvuk
dobře zapamatovatelná melodiecatchy tune ikona zvuk
nahrávkarecord ikona zvuk