logo

České hudební baroko (Adam Václav Michna z Otradovic)

I. - úvodní informace
Název:
České hudební baroko (Adam Václav Michna z Otradovic)
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s hudbou období baroka. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Zopakování slovíček na konci hodiny.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem. Výuka nové písně.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Výuka nové písně.
Učební pomůcky:
- kytara
- notebook
- dataprojektor
- poslechová píseň Chtíc, aby spal - Adan Václav Michna z Otradovic

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Seznámení s hudbou období baroka.
Pposlech skladby Chtíc, aby spal - Adan Václav Michna z Otradovic.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy.
Závěr
Zopakování anglických slovíček.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
poslechlistening ikona zvuk
třída (žáci)class ikona zvuk
kostel, kostelya church, churches ikona zvuk
žákovská knížkaa pupil's record book ikona zvuk
koledacarol ikona zvuk
poslechová skladbaa composition for listening ikona zvuk poznamka
třída, učebnaclassroom ikona zvuk
Kde je třídní kniha?Where is the class register? ikona zvuk
Zapište si téma hodiny.Write down the topic of today's lesson. ikona zvuk
varhanyorgan ikona zvuk
stoletía century, centuries ikona zvuk