logo

Česká populární (neartificiální) hudba – populární hudba 80. a 90. let

I. - úvodní informace
Název:
Česká populární (neartificiální) hudba – populární hudba 80. a 90. let
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jiří Miškar
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák se seznámí s českou populární hudbou 80. a 90. let. [Zopakování důležitých informací.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy (výrazy) k tématu. [Samostatné zopakování slovíček na konci hodiny pomocí interaktivního testu.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální výuka s dataprojektorem.
  • Poslech ukázkových skladeb.
  • Samostatné zopakování slovíček na konci hodiny pomocí interaktivního testu.
Učební pomůcky:
- notebook
- dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes
- poslechové písně Zítra ráno v pět, Na kolena

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Organizační prvky (docházka, zápis do třídní knihy).
Seznámení s cílem hodiny.
Hlavní část
Seznámení s českou populární hudbou 80. a 90. let.
Poslech písní Zítra ráno v pět, Na kolena.
Výuka probíhá v češtině, průběžně do výuky vkládat nové anglické výrazy. Anglická slovíčka jsou postupně psány na tabuli s odpovídajícími českými ekvivalenty.
Závěr
Samostatné zopakování slovíček pomocí interaktivního testu.
Zhodnocení dosažených cílů.
Rozloučení anglicky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
poslechlistening ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
rocková skupinarock band ikona zvuk
Vezmi si zpěvník.Take the songbook. ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
rockrock ikona zvuk
Zazpíváme si dvojhlasně.let´s sing in two voices ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
populární zpěvákpop singer ikona zvuk
folkový zpěvákfolk singer ikona zvuk