logo

Dechové nástroje

I. - úvodní informace
Název:
Dechové nástroje
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát dechové nástroje [Žáci znají poznají a vyjmenují dechové nástroje.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát anglické výrazy pro dechové nástroje [Žáci znají anglické výrazy pro dechové nástroje.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve skupinách
  • poslech, zpěv
  • frontální výuka
Učební pomůcky:
karty s hudebními nástroji a anglickými výrazy, CD přehrávač, encyklopedie, keyboard

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny
Hlavní část
Formou frontální výuky seznámí učitelka žáky s dechovými nástroji. Užívá při tom anglická slovíčka, které mají žáci na kartách v lavicích. Žáci se poté rozdělí do skupin po dvou a vyhledávají dechové nástroje v encyklopedii a přiřazují vhodné kartičky s angl. názvy. Opět žáci zůstanou ve skupinách a stejné kartičky přiřazují k nakopírovaným obrázkům, které učitelka rozhází po třídě. Žáci tak mají možnost fomou výukové a zároveň pohybové hry zopakovat si anglická slovíčka.
Závěr
Na závěr následuje klidnější část hodiny - poslech - žáci poslouchají hudební skladbu zda v ní uslyší dechové nástroje. Na konci hodiny uvedou anglicý název slyšených dechových nástrojů. Následuje zhodnocení cílu a průběhu hodiny.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hudební nástroj, hudební nástrojea musical instrument, musical instruments ikona zvuk
dechové hudební nástrojewind instruments ikona zvuk
Jaké hudební nástroje znáte?Which musical instruments do you know? ikona zvuk
příčná flétnaflute ikona zvuk
klarinetclarinet ikona zvuk
saxofonsaxophone ikona zvuk
lesní rohFrench horn ikona zvuk
hobojoboe ikona zvuk
trumpetatrumpet ikona zvuk
Které nástroje slyšíš?Which musical instruments can you hear? ikona zvuk