logo

Hudební žánry - úvod

I. - úvodní informace
Název:
Hudební žánry - úvod
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát základní hudení žánry [Žáci znají základní hudební žánry.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglická slovíčka týkající se hudebních žánrů. [žáci znají anglická slovíčka týkajcící se hudebních žánrů.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Zpěv
  • skupinová práce
  • prace s internetem
Učební pomůcky:
klavír, kytara, pc, katričky

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny
Hlavní část
Seznámení žáků s různými hudebními žánry. Učitel využívá anglických slovíček, které mají žáci na lavici. Žáci pracují ve skupinách, kdy vyučující říká česky různé hudební žánry a žáci ukazují správné kartičky. Vyhledávání různých hudebních žánrů na internetu, žáci pracují samostatně pod vedením učitele, kdy učitel opět mluví na žáky anglickými slovíčky a ti plní úkoly.
Závěr
Opakování naučených písní, zhodnocení cílů a průběhu vyučování rozloučení.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jazzjazz ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
vyhledejfind ikona zvuk
techno techno music ikona zvuk
Vyhledej na internetu...Search the Internet and find... ikona zvuk
rocková hudbarock music ikona zvuk
To je rock.It is rock. ikona zvuk
To je jazz.It is jazz. ikona zvuk
To je populární hudba.It is popular music. ikona zvuk
To je country.It is country music. ikona zvuk
countrycountry ikona zvuk
metalmetal music ikona zvuk