logo

Antonín Dvořák - dílo

I. - úvodní informace
Název:
Antonín Dvořák - dílo
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát hudební díla Antonína Dvořáka [Źáci umí díla Antonína Dvořáka]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky anglické výrazy týkající se hudebního díla [Źvládají anglické výrazy týkající se hudebního díla .]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • práce ve skupinách s hudební encyklopedií
  • zkoušení
  • zpěv
Učební pomůcky:
encyklopedie, kytara, tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny, rozezpívání se.
Hlavní část
Žáci pracují ve skupinách a vyhledávají v encyklopedii díla Antonína Dvořáka, při práci užívají anglická slovíčka napsaná vyučujícím na tabuli. Společně pak díla kontrolujeme a děláme zápis. Žáci i učitelka užívají při kontrole i zápisu (formou mluvené řeči) anglická slovíčka napsaná na tabuli. Zkoušení žáků z životopisu Ant. Dvořáka, žáci opět užívají slovíčka z tabule.
Závěr
Opakování naučených písní v doprovodu kytary. Zhodnocení hodiny a splněných cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koncertconcerto ikona zvuk poznamka
klavírní koncertpiano concert ikona zvuk poznamka
symfoniea symphony, symphonies ikona zvuk
koncertní životconcert life ikona zvuk
encyklopedieencyclopeadia ikona zvuk
Vyhledej informace.Look for information. ikona zvuk
koncertní díloconcert piece of music ikona zvuk
hudební skladbamusic composition ikona zvuk