logo

Antonín Dvořák - životopis

I. - úvodní informace
Název:
Antonín Dvořák - životopis
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Marie Mrázková
Věková skupina:
Od: 12 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát životopis Antonína Dvořáka [Žáci znají životopis Antonína Dvořáka.]
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit žáky znát anglická slovíčka k danému tématu [Žáci znají slovíčka k životopisu Antonína Dvořáka]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • PC - vyhledávání na internetu, prezentace
  • skupinová práce
  • zpěv
Učební pomůcky:
PC,interaktivní tabule, psací potřeby, kytara, klavír

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav česky i anglicky, organizační záležitosti, seznámení žáků s cílem a průběhem hodiny, opakování naučených písní
Hlavní část
Seznámení žáků s Antonínem Dvořákem formou prezentace v power pointu na interaktivní tabuli, kde jsou uvedena i příslušná anglická slovíčka. Učitelka i žáci při prezentaci aktivně užívají tato anglická slovíčka mluvenou formou. Skupinová práce žáků - vyhledávání na internetu další zajímavosti o Antonínu Dvořákovi, žáci si dělají výpisky a užívají anglická slovíčka (psanou formou), které vidí na interaktivní tabuli.
Závěr
Závěrem opakování naučených písní. Zhodnocení hodiny a splněných cílů. Rozloučení se žáky.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
texty na počítačicomputer texts ikona zvuk
životopis (osoby napsaný někým jiným)biography ikona zvuk
počítačcomputer. ikona zvuk
internetthe Internet ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
hudební skladatelémusic composers ikona zvuk
Narodil se v našem kraji.He was born in our region. ikona zvuk
bydlištěplace of residence ikona zvuk
český hudební skladatelCzech composer ikona zvuk
studiumstudy ikona zvuk