logo

strunné hudební nástroje

I. - úvodní informace
Název:
strunné hudební nástroje
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Veronika Pazderková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • vysvětlit dělení strunných nástrojů [krátký písemný test (forma soutěže)]
  • zařadit strunné hudební nástroje do odpovídajících skupin [krátký písemný test]
Jazykové cíle a ověření:
  • naučit se názvy strunných hudebních nástrojů [krátký písemný test (forma soutěže)]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • vysvětlení látky v češtině
  • ukázky jednotlivých nástrojů
Učební pomůcky:
obrázky strunných nástrojů, hudební nahrávka jednotlivých strunných nástrojů

Popis hodiny
Úvod
pozdrav anglicky;
vyřízení administrativních záležitostí (TK...)
Hlavní část
opakování základního rozdělení hudebních nástrojů;
vysvětlení nové látky (česky);
ukázka obrázků s jednotlivými strunnými nástroji a hudební ukázky (jak který hudební nástroj zní)
učitel napíše na tabuli anglické pojmenování probraných nástrojů
Závěr
krátký test formou soutěže
Učitel studentům pouští hudební ukázky nebo ukazuje obrázky jednotlivých strunných hudebních nástrojů, studenti se je snaží pojmenovat a zařadit do správné skupiny. Za každý správně uhodnutý nástroj je jeden bod, pokud student napíše také anglický výraz, získá další bod.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hudební nástroj, hudební nástrojea musical instrument, musical instruments ikona zvuk
strunné hudební nástrojestring instruments ikona zvuk
smyčcové hudební nástrojestring instruments ikona zvuk
drnkací hudební nástrojeplucked instruments ikona zvuk
klávesové hudební nástrojekeyboard instruments ikona zvuk
klavírpiano ikona zvuk