logo

Hudba a drogy

I. - úvodní informace
Název:
Hudba a drogy
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat povědomí o lidských nešvarech spojených s hudbou. [Debata ve skupinách o nešvarech spojených s hudbou kolem nás, žákovská prezentace závěrů debaty. ]
  • Výuka písně J. Nedvěda Ptáčata. [Zpěv naučené písně.]
  • []
  • []
Jazykové cíle a ověření:
  • Znát anglické výrazy týkající se hudby. [Fonetická nápodoba a ústní opakování.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad).
  • Komunikace ve skupinách.
Učební pomůcky:
- notový zápis písně Ptáčata
- kytara
- interaktivní test Hot Potatoes
- PC

Popis hodiny
Úvod

Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Fonační cvičení v angličtině.
Hlavní část
Uvedení do problému na téma drogy (učitel upozorní na vhodnou literaturu a filmy k tématu, např. Radek John - Memento, Christiane Vera Felscherinow - My děti ze stanice ZOO). Během výkladu fonetická nápodoba anglických výrazů, poté ústní opakování. Následuje komunikace ve skupinách a prezentace závěrů debaty (kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu hudba a drogy).
Výuka písně J. Nedvěda Ptáčata, zpěv s kytarovým doprovodem.Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.
Závěr
Zpěv naučených písní s kytarovým doprovodem.Zhodnocení průběhu hodiny, úrovně pěveckých dovedností a znalostí anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
moderní hudbamodern music ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
kampaň proti drogámanti-drug campaign ikona zvuk
útěk k drogámescape to drugs ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
hudba kolem násmusic around us ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Poslechněte si to.listen to this ikona zvuk
Rozloučíme se písní...We will say goodbye with a song. ikona zvuk