logo

Hudba jako kulisa

I. - úvodní informace
Název:
Hudba jako kulisa
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat povědomí o lidských nešvarech spojených s hudbou. [Debata ve skupinách o nešvarech spojených s hudbou kolem nás, žákovská prezentace výběru problémů.]
  • Výuka americké lidové písně Drnová chajda. [Zpěv naučené písně.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické výrazy týkající se lidové písně. [Přiřadit překlady anglických výrazů v tabulce.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad).
  • Komunikace ve skupinách.
Učební pomůcky:
- notový zápis písně Drnová chajda
- kytara
- tabulky anglických výrazů s překlady (pracovní listy)
- interaktivní test Hot Potatoes
- PC

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a hlasová cvičení.
Hlavní část
Uvedení tématu hudba jako kulisa pro cokoli, následující komunikace ve skupinách a žákovská prezentace výběru problémů kolem hudby (kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu hudba jako kulisa pro cokoli - pokus o dramatizaci).
Žáci spojují čarou překlady anglických pojmů na pracovním listě,společná kontrola.
Výuka písně Drnová chajda, zpěv s kytarovým doprovodem. Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.
Závěr
Zpěv lidových písní s kytarovým doprovodem, zhodnocení správnosti vyplnění pracovních listů, použití anglických výrazů během dramatizace.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
moderní hudbamodern music ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
populární hudbapop music ikona zvuk
hudbamusic ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
lidová píseňfolk song ikona zvuk
hudba kolem násmusic around us ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Poslechněte si to.listen to this ikona zvuk
Rozloučíme se písní...We will say goodbye with a song. ikona zvuk