logo

Koncert - A. Vivaldi

I. - úvodní informace
Název:
Koncert - A. Vivaldi
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat další informace o koncertu, dílo A. Vivaldiho. [Diskuse o poslechu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy týkající se koncertu. [Překlady anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Diskuse.
Učební pomůcky:
- sonet a notová ukázka části cyklu A. Vivaldiho Čtvero ročních dob
- CD a přehrávač
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a hlasová cvičení.
Hlavní část
Výklad o vývoji nástrojového koncertu. Poslechy ukázek z koncertů pro housle a smyčcový orchestr z cyklu koncertů barokního skladatele Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob (Jaro, Léto, Podzim, Zima) uvedené krátkým textem (sonetem). Diskuse o prožitku poslechu s aplikací anglických výrazů. Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu koncert.
Závěr
Zhodnocení průběhu hodiny, shrnutí nových poznatků.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
koncertconcerto ikona zvuk poznamka
housleviolin ikona zvuk
barokothe Baroque style ikona zvuk
Pustíme si...I am going to play ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
koncertní díloconcert piece of music ikona zvuk
sólistasoloist ikona zvuk
sólový nástrojsolo instrument ikona zvuk
Všimněte si hlavního tématu koncertu.Notice the main theme of the concerto. ikona zvuk
smyčcový orchestrstring orchestra ikona zvuk