logo

Vokální polyfonie - račí postup

I. - úvodní informace
Název:
Vokální polyfonie - račí postup
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o polyfonii. [Zpěv polyfonního dvojhlasu, trojhlasu, kánonů.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s polyfonií. [Žáci dostanou karty s anglickými výrazy, sestaví z nich během výkladu tabulku.]
  • Procvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech částí skladby zahraných učitelem na klavír).
Učební pomůcky:
- notové záznamy
- keyboard
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes
- karty s anglickými výrazy vyvozenými minulou hodinu (round, monophony apod.)

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a hlasová cvičení.
Hlavní část
Zopakování zpěvu kánonů. Pojem račí postup, račí kánon. Žáci dostanou karty s anglickými výrazy, učitel předvede správnou výslovnost. Během výkladu sestaví žáci tabulku anglických a českých výrazů.
Hra melodie na keyboard račím postupem (pozpátku hraná melodie). Zpěv polyfonního dvojhlasu, trojhlasu, kánonů. Žáci vyhodnotí nejlépe zazpívanou skladbu.
Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu polyfonie.
Závěr
Zhodnocení průběhu hodiny, úrovně pěveckých dovedností a znalostí anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednohlasmonophony ikona zvuk
vícehlaspolyphony ikona zvuk
dvojhlasa song for two voices ikona zvuk
kánonround ikona zvuk
Zazpíváme si dvojhlasně.let´s sing in two voices ikona zvuk
Budeme zpívat kánon.we are going to sing a round. ikona zvuk
lidový dvojhlasfolk song for two voices ikona zvuk
trojhlasa song for three voices ikona zvuk
račí kánoncrab canon ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk