logo

Dvojhlas, trojhlas

I. - úvodní informace
Název:
Dvojhlas, trojhlas
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o polyfonii. [Zpěv polyfonního trojhlasu.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Rozumět základním hudebním pojmům spojeným s polyfonií. [Žáci dostanou karty s anglickými výrazy, sestaví z nich během výkladu tabulku.]
  • Upevnit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech písní v podání vyučujícího).
Učební pomůcky:
- notové záznamy tří písní současně
- karty s anglickými výrazy
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Rytmická a hlasová cvičení.
Hlavní část
Zopakování vědomostí o polyfonii. Pokus o polyfonní zpěv pomocí písní Jede, jede, poštovský panáček a Já do lesa nepojedu (dvojhlas), Neviděli jste tu mé panenky (trojhlas). Procvičování zpěvu známých písní.
Žáci dostanou karty s anglickými výrazy, učitel předvede správnou výslovnost. Během opakování sestaví žáci tabulku anglických a českých výrazů. Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace nových výrazů ve větách vhodných k tématu.
Závěr
Zhodnocení průběhu vyučování.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jednohlasmonophony ikona zvuk
vícehlaspolyphony ikona zvuk
rozezpíváníwarming up one's voice ikona zvuk
dvojhlasa song for two voices ikona zvuk
Zazpíváme si dvojhlasně.let´s sing in two voices ikona zvuk
Zazpívejte píseň.sing the song ikona zvuk
Dýchejte zhluboka.Breathe deep. ikona zvuk
trojhlasa song for three voices ikona zvuk
vícehlasá kompozicepolyphony ikona zvuk
polyfoniepolyphony ikona zvuk