logo

Hlasová hygiena

I. - úvodní informace
Název:
Hlasová hygiena
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o pravidlech hlasové hygieny. [Hlasová cvičení.]
  • Výuka písně Kdyby tady byla taková panenka. [Zpěv písně Kdyby tady byla taková panenka.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy týkající se lidského hlasu. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřadit české výrazy k anglickým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, žáci ústně aplikují nové výrazy ve vhodných větách.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech).
Učební pomůcky:
- hudební nahrávka písně Kdyby tady byla taková panenka
- CD přehrávač
- notové záznamy písně
- kytara
- PC
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění prezence, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlasová cvičení. Fonační cvičení v angličtině.
Hlavní část
Výklad o hlasové hygieně zejména v období mutace, pravidlech hlasové hygieny (nezpívat v době nemoci, únavy, v prašném či zakouřeném prostředí, nepřepínat hlasivky, správně držet tělo při zpěvu, zpívat v přirozené hlasové poloze, správně dýchat a vyslovovat).
Poslech a výuka písně z Čech Kdyby tady byla taková panenka. Zpěv naučených písní podle výběru žáků.
Další fixace anglických výrazů a procvičování pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes, kreativní žákovská aplikace angl. výrazů ve větách vhodných k tématu hlasová hygiena.
Závěr
Zpěv naučené písně. Zhodnocení dosažení stanovených cílů hodiny, znalostí anglických výrazů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
hlasový rozsahvoice range ikona zvuk
hlasivkyvocal chords ikona zvuk
Když jsi nachlazený, nezpívej.If you have a cold, do not sing. ikona zvuk
Kde jsou umístěny hlasivky?Where are the vocal cords located? ikona zvuk
Hlasivky jsou rozechvívány vzduchem.Vocal cords are vibrated by airflow. ikona zvuk
správné dýchánícorrect breathing ikona zvuk
hlasová hygienavoice hygiene ikona zvuk
lidský hlashuman voice ikona zvuk
mutacechange of voice ikona zvuk
správné držení tělacorrect body posture ikona zvuk
správná výslovnostcorrect pronunciation ikona zvuk