logo

Balet - P. I. Čajkovskij

I. - úvodní informace
Název:
Balet - P. I. Čajkovskij
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat základní informace o baletu a jeho skladatelích (P. I. Čajkovskij). [Improvizace pohybového vyjádření části baletního představení.]
Jazykové cíle a ověření:
  • Naučit se anglické názvy související s pojmem balet. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]
  • Nacvičit správnou výslovnost a pravopis pomocí interaktivního testu Hot Potatoes. [Přiřazení anglických pojmů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, ukázky baletu na internetu).
  • Skupinová práce (improvizace baletu).
Učební pomůcky:
- ukázky baletního představení Labutí jezero na internetu (např. http://www.youtube.com/watch?v=iPzgdmKUiI8 )
- notebook, dataprojektor
- interaktivní test Hot Potatoes

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky.
Zjištění docházky, zápis do třídní knihy.
Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky.
Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Seznámení s počátky vývoje baletního umění. Petr Iljič Čajkovskij jako hudební skladatel budby k baletu. Ukázky baletního představení Labutího jezera na internetu. Žáci se pak ve skupinách snaží napodobit baletní prvky.
Výuka probíhá v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Přiřazení anglických pojmů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes, poslech správné výslovnosti.
Závěr
Vyhodnocení splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Vyjádři pohybem náladu, pocit z poslechu hudby.Express a mood, an emotion inspired by listening to music by movement. ikona zvuk
zámecké tancecourt dances ikona zvuk
baletní uměníart of ballet ikona zvuk
baletní představeníballet performance ikona zvuk
choreografiechoreography ikona zvuk
zadané témathe assigned topic ikona zvuk
Téma dnešní hodiny je...The topic of today's lesson is ... ikona zvuk
pohybmotion ikona zvuk
hudební skladatelémusic composers ikona zvuk
choreografchoreographer ikona zvuk