logo

Putování za lidovou písní

I. - úvodní informace
Název:
Putování za lidovou písní
Předmět:
Hudební výchova
Autor:
Jana Miková
Věková skupina:
Všechny věkové skupiny
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Získat informace o znacích lidové písně. [Uvádění příkladů různých variant lidových písní. ]
Jazykové cíle a ověření:
  • Nácvik správné výslovnosti a pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes. [Přiřazení anglických pojmů k českým pomocí interaktivního testu Hot Potatoes.]
  • Naučit se anglické výrazy týkající se lidové písně. [Překlad anglických pojmů doplnit na tabuli.]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Frontální práce (výklad, poslech CD).
  • Diskuse o textech a podobnosti melodií písní.
Učební pomůcky:
- hudební nahrávka lidové písně Nepi, Jano, vodu
- CD přehrávač, PC
- interaktivní test Hot Potatoes
- notové zápisy písní ve zpěvníku Já, písnička
- keyboard

Popis hodiny
Úvod
Po vstupu do třídy pozdrav anglicky. Zjištění prezence, zápis do třídní knihy. Seznámení s cílem hodiny - česky, anglicky. Napsat cíl hodiny na tabuli anglicky.
Hlavní část
Seznámení se znaky lidových písní (autor neznámý, ústní šíření, text o životních zkušenostech, zvycích národa aj.). Poslech ukázky písně Nepi, Jano, vodu. Uvádění příkladů různých variant lidových písní, jejich zpěv.
Výuka probíhá podle plánu v češtině, české výrazy doplnit anglickými zápisem na tabuli. Nácvik správné výslovnosti a pravopisu při prezentaci testu Hot Potatoes.
Závěr
Zhodnocení hodiny a splnění cílů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
národní kulturanational culture ikona zvuk
lidová hudbafolk music ikona zvuk
Pozdravíme se.Let's say hello to each other. ikona zvuk
Poslechneme si ukázku.we are going to listen to an extract ikona zvuk
Vyhledejte ukázky.find the extracts ikona zvuk
Přineste nahrávky na příští hodinu.Bring recordings to the next class. ikona zvuk
Rozloučíme se písní...We will say goodbye with a song. ikona zvuk
zpěvák, zpěvačka, pěvec, pěvkyněsinger ikona zvuk
Zpěvák zpívá.A singer sings. ikona zvuk
ústní podáníword of mouth ikona zvuk