logo

Skládání pohybů

I. - úvodní informace
Název:
Skládání pohybů
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák pochopí rychlost jako vektor skládání rychlostí []
  • Princip nezávislosti pohybů []
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit s anglickými výrazy pro skládání pohybů []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Diskuze o výsledné rychlosti, pokud na těleso působí dvě různé síly
Učební pomůcky:
Obrázky, grafy, vlastní zážitky žáků

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Úvod
Hlavní část
Opakování výrazů
Prodiskutovat problém loďky poháněné vesly a proudu řeky.
Pohyb míčku po stole a jeho pád na podlahu.
Výpočty příkladů a diskuze řešení takových příkladů vzhledem k principu nezávislosti pohybů.
Závěr
Zápis anglických výrazů do sešitů.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
rychlostspeed ikona zvuk
skládání sil stejného směrucomposition of forces of the same direction ikona zvuk
skládání sil opačného směrucombining forces of opposite directions ikona zvuk
skládání různoběžných silcomposition of concurrent forces ikona zvuk
pohybující se tělesobody in motion ikona zvuk
rovnoběžníkparallelogram ikona zvuk
pohyb složený, pohyby složenéa compound movement, compound movements ikona zvuk
příklady pohybůexamples of motion ikona zvuk
pohyb posuvnýadvance motion ikona zvuk
pohyb rovnoměrnýuniform motion ikona zvuk
pohyb nerovnoměrnýnon-uniform motion ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
sčítáníaddition ikona zvuk
úhlopříčka rovnoběžníku sildiagonal of a parallelogram of forces ikona zvuk
Vysvětli princip.Explain the principle. ikona zvuk