logo

Jaderné reakce, řetězová reakce

I. - úvodní informace
Název:
Jaderné reakce, řetězová reakce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Rozlišování jaderných reakcí; jednotka elektronvolt; řetězová reakce [Otázky k tématu na konci hodiny]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy k tomuto tématu a jejich zápis [Přiřazování na interaktivní tabuli]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozhovor, demonstrační pokus
Učební pomůcky:
pomůcka na demonstraci řetězové reakce

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
Prezence
Hlavní část
Vysvětlení pojmů transmutace, štěpení, tříštění, řetězová reakce, moderátor, kritická velikost, podkritické množství,
V rozhovoru uvést snahy lidstva o přeměnu látky v jinou - viz alchymisté;
jednotka energie - elektronvolt a její zařazení k jednotce joule;
demonstrace pojmu kritická velikost, podkritické množství a řetězová reakce
Závěr
Zápis tématu + anglické výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
jádro atomunucleus of atom / atomic nucleus ikona zvuk
poločas přeměnyhalftime of transition ikona zvuk
Elektrárny mohou využívat štěpení jader.Power stations may use nuclear fission. ikona zvuk
transmutacetransmutation ikona zvuk
štěpení jadernuclear fission ikona zvuk
tříštěnínuclear spallation ikona zvuk
řetězová reakcechain reaction ikona zvuk
moderátormoderator ikona zvuk
kritická velikostcritical size ikona zvuk
Moderátor je zpomalovač neutronů.A moderator slows down neutrons. ikona zvuk poznamka
štěpení jader atomů uranunuclear fission of uranium atoms ikona zvuk