logo

Elektrony a díry

I. - úvodní informace
Název:
Elektrony a díry
Předmět:
Fyzika
Autor:
Alena Urbancová
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • volné elektrony jako nositelé elektrického náboje [pochopí princip volných elektronů a znalosti ověří odpověďmi na konkrétní otázky]
  • díry, polovodiče [pozná, že díra je také nositelem elektrického náboje a prokáže to ústním zopakováním tématu]
Jazykové cíle a ověření:
  • seznámení se s novými pojmy, které jsou na kartičkách [žáci reagují a rozumí základním frázím, na konci hodiny ústně ověřují s českými i nové anglické výrazy]
  • seznámení s tematickými pojmy v angličtině přiřazenými k českým výrazům [žáci rozumí pokynům v angličtině, v průběhu a na konci hodiny žák ověřuje ústně vyjádřením anglických ekvivalentů k českým výrazům]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • frontální výuka s prezentací powerpoint
  • práce s učebnicí
  • zápis do sešitu
Učební pomůcky:
učebnice
počítač
dataprojektor
sešit

Popis hodiny
Úvod
úvod
pozdrav učitele se žáky proběhne v angličtině
absence v češtině i angličtině
téma hodiny také v češtině i angličtině
motivační text
Hlavní část
výuka probíhá frontálně českém jazyce s prezentací powerpoint (příloha), k vybraným výrazům jsou přiřazeny v prezentaci také výrazy anglické, které učitel v průběhu hodiny používá
práce s učebnicí - kladení a zodpovězení otázek v liště učebnice a za kapitolou
Závěr
žáci zapíší stručný výtah do sešitu
zhodnocení a ukončení hodiny - žáci ověří znalosti opakováním a procvičováním tématu hodiny, kdy k českým výrazům doplňují anglické ekvivalenty
za domácí úkol žáci zopakují téma na moodle v prezentaci

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Kde využíváme termistor?Where do we use thermistors? ikona zvuk
Polokovy se používají jako polovodiče.Semimetals are used as semiconductors. ikona zvuk
polovodičesemiconductors ikona zvuk
elektron, elektronyelectron, electrons ikona zvuk
volný elektronfree electron ikona zvuk
Počet protonů a elektronů je v atomu stejný.The numbers of protons and neutrons in an atom are identical. ikona zvuk
využití polovodičů v termistorech a fotorezistorechapplication of semiconductors in thermistors and photoresistors ikona zvuk
dírahole ikona zvuk
počet elektronůthe number of electrons ikona zvuk