logo

Pohyby v tíhovém poli Země

I. - úvodní informace
Název:
Pohyby v tíhovém poli Země
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Objasnění pohybů v tíhovém poli [Pomocí příkladů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámení s anglickými pojmy k tomuto tématu []

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Rozhovor, demonstrační pokusy
Učební pomůcky:
Interaktivní tabule, míčky, nádoba s výtokem na stěně.

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Pomocí demonstrací ukázat volný pád, svislý vrh vzhůru, vodorovný vrh, šikmý vrh vzhůru.
Popsat tyto pohyby matematickými vztahy.
Výpočty jednotlivých veličin, dob, výšek, vzdáleností.
Závěr
Zápis hodiny i s anglickými pojmy k tomuto tématu s využitím interaktivní tabule.

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
pohybmotion ikona zvuk
pohyb složený, pohyby složenéa compound movement, compound movements ikona zvuk
Rovnoměrně zrychlený pohyb je důsledkem působení stálé síly.The uniformly accelerated motion results from application of a constant force. ikona zvuk
volný pádfree fall ikona zvuk
Pohyby těles v blízkosti povrchu Země.Motion of bodies near the Earth´s surface. ikona zvuk
pohyby v homogenním tíhovém poli Zeměmotion in the homogeneous gravitational field of the Earth ikona zvuk
Volný pád je nejjednodušším pohybem v tíhovém poli Země.Free fall is the simplest motion in the gravitational field of the Earth. ikona zvuk
Vrh tělesa se skládá z pohybu ve směru rychlosti a volného pádu.Throw of a body consists of a motion in the direction of speed and a free fall. ikona zvuk poznamka
Svislý vrh vzhůru je rovnoměrně zpomalený pohyb.The vertical throw upwards is a uniformly decelerated motion. ikona zvuk
balistická křivkaballistic curve ikona zvuk