logo

Mechanická energie

I. - úvodní informace
Název:
Mechanická energie
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Pochopí rozdíl mezi prací a energií. Využije vlastní zkušenosti k poznání různých forem energií. Energie se nedá získat ani zničit. [Uvádění příkladů různých energií]
Jazykové cíle a ověření:
  • Seznámit žáky s vybranými výrazy v anglickém jazyce, které se vztahují k tomuto tématu. [Interaktivní tabule - přiřazování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor, demonstrační pokus
Učební pomůcky:
Tělesa s různou hmotností, pružina, interaktivní tabule

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Objasnění pojmu energie
Rozdělení mechanické energie
Vyjádření energií v daných veličinách
Využití anglických výrazů
Uvedení příkladů energií ze žákovských prožitků
Závěr
Zápis do sešitu
Anglické výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
zákon zachování energielaw of energy conservation ikona zvuk
fyzikální zákonylaws of physics ikona zvuk
Fyzikální zákony vysvětlují přírodní jevy.Laws of physics explain natural phenomena. ikona zvuk
Energie je fyzikální veličina, která vyjadřuje schopnost tělesa konat práci.Energy is a physical variable expressing a body´s ability to do work. ikona zvuk
Vyjádři zákon vzorcem.Express the law by a formula. ikona zvuk
mechanická energiemechanical power ikona zvuk
potenciální energie pružnostipotential elastic energy ikona zvuk
kinetická energiekinetic energy ikona zvuk
Potenciální tíhová energie tělesa je přímo úměrná výšce, do které bylo těleso zvednuto.Potential gravitational energy of a body is proportional to the altitude to which it was elevated. ikona zvuk
Kinetická energie tělesa je přímo úměrná druhé mocnině jeho rychlosti.Kinetic energy of a body is proportional to the square of ts velocity. ikona zvuk