logo

Mechanická práce

I. - úvodní informace
Název:
Mechanická práce
Předmět:
Fyzika
Autor:
Jan Dirlbeck
Věková skupina:
Od: 14 Do: 15
Přílohy
Příprava neobsahuje přílohy.

II. - cíle a ověření
Obsahové cíle a ověření:
  • Žák si připomene statické a dynamické působení síly. Vyvodí závislost práce na síle a dráze a závislost na úhlu mezi jejich směry. [Řešení příkladů]
Jazykové cíle a ověření:
  • Anglické výrazy k tomuto tématu a jejich zápis [Interaktivní tabule - přiřazování]

III. - strategie, učební pomůcky
Učební strategie:
  • Heuristický rozhovor, demonstrační pokus
Učební pomůcky:
Těleso, siloměr, závěs

Popis hodiny
Úvod
Pozdrav
prezence
úvod
Hlavní část
Demonstrační pokus
Rozbor možných situací působení síly a dráhy, po které se těleso pohybuje. Užití anglických výrazů.
Úhel síly a dráhy
Odvození vztahu pro výpočet
Příklady k využití vzorce
Závěr
Zápis vztah veličin, jednotka
Anglické výrazy

Slovní zásoba
 
VýrazPřeklad
Práce je fyzikální veličina.Work is a physical variable. ikona zvuk
vykonávaná práce při sportuwork done at sport ikona zvuk
Práce je fyzikální veličina.Work is a physical variable. ikona zvuk
Dráha je délka trajektorie.Path is the length of trajectory. ikona zvuk
Síla se projevuje vždy při vzájemném působení těles.Force appears in any interaction of bodies. ikona zvuk
dráhapath ikona zvuk
Vzorec pro výpočet je ...The formula for the calculation is ... ikona zvuk
Účinnost je podíl vykonané práce a dodané energie.Efficiency is the ratio between used work and energy input. ikona zvuk
fyzická prácephysical labour ikona zvuk
užitečná práceuseful work ikona zvuk